PAKKEMASKINER: MEDISINSK PAKKING

PAKKEMASKINER: MEDISINSK PAKKING

FORSEGLING

Våre medisinske forseglingsmaskiner er designet for alle deler av medisinsk industri, leger, tannleger, laboratorier og farmasøytisk industri hvor presisjon og sikkerhet er viktig.

Alle våre maskiner følger de fastsatte ISO og EN standarder for validert forsegling av medisinske produkter. Når det kommer til forsegling er Audions maskiner enkle å validere, da de er helautomatiske og kan derfor produsere samme kvalitet på forseglingen gang etter gang. Maskinene overvåker alle kritiske parametere konstant og stopper når produksjonen er utenfor akseptable parametere. Dette gjør at våre maskiner for validert medisinsk forsegling blir en viktig del av din pakkeprosess.

VAKUUMPAKKING

En rekke av våre vakuumpakkingsmaskiner kan leveres som validerte maskiner, for å møte de fastsatte ISO og EN standarder.

Vakuumforseglere og -kammere fjerner luft fra pakken og gir hermetisk forsegling av pakken. Begge typer maskiner passer også for MAP (Modified Atmosphere Packaging)

Les mer under vakuumpakking.

MÅLEAPPARATER

Vi leverer måleapparater for nøyaktig temperaturmåling, PEEL tester, og prøvekutter til PEEL test-maskinen.

For å legge til rette for din valideringsprosess har Audion utviklet ATM – Accurate Temperature Measurement. Dette måleapparatet kan måle temperaturen mellom sveiseelementene og kalibrere maskinen i forhold til de målte verdiene. I samsvar med valideringsprosessen må temperaturen kalibreres etter bytte av sveiseelementer. Med ATM blir dette en enkel prosess.

PEEL testeren er designet for å måle strekkfasthet i forsegling til medisinsk forpakning. Maskinen klemmer fast en prøve og trekker forseglingen, for å måle strekkfastheten. Maskinen samler data 100 ganger per sekund og viser maksimal styrke på forseglingen. Ved å overføre resultatene til en PC får du komplette testresultater presentert i tabell og graf. Maskinen kan også teste bredde på forseglingen ut i fra dine definerte krav. Resultatet kan enkelt printes til dine valideringsrapporter.

KONTAKT OSS

Rasso-Michael Eizenberger Sales Manager Plastmaskiner Thoms Thiis

RASSO-MICHAEL EIZENBERGER
Daglig leder

Mobil: +47 992 41 040
E-post: rme@thiis.no

Bjørn Roar Vee Sales Manager Plastmaskiner Thomas Thiis

BJØRN ROAR VEE
Sales Manager

Mobil: +47 911 02 993
E-post: brv@thiis.no