NÆRINGSMIDLER: FILTRERING

NÆRINGSMIDLER: FILTRERING

PLATEFILTER

Dybdefilter brukes for å fjerne partikler fra væske. Dette betyr at væsken kan bli klart, sterilt eller finfiltrert. Platefilter er ideelle for filtrering av væske med høy grad av partikler, hvor overflatefilter slik som en membran ikke holder. Med en tykkelse på 3-4 mm kan millioner av mikropartikler kan tas opp i filteret. Platefilter er typisk et matrise av cellulose- eller polymerfiber, beriket med minneralske hjelpemidler. Platefiltrene vi leverer er utviklet for næringsmiddel, farmasøytisk eller biologisk industri.

LINSEFORMEDE MODULER OG FILTERHUS

Våre filtermoduler gir muligheten til å enkelt håndtere store filterområder i en disponibel sammensetning. Filtreringen foregår i et lukket system, dybdefilterene inni har kapasitet til å holde store mengder skitt.

Vi leverer også DISCSTAR™ filterhus. DISCSTAR™ Produktene er svært presise filterhus for filtermoduler, utviklet for hverdagsbruk. Det lukkede systemet gjør filtreringen mulig uten å dryppe. En stor mengde muligheter gjør at vi kan finne den ideelle løsningen til ditt behov.

PATRONFILTER

CLAROX® patronfilter representerer en godkjent og etablert filtreringsteknologi innen fordeling av væske og faste stoffer.  Vårt utvalg av patroner gir trygge og økonomiske løsninger. CLAROX®  patroner er tilgjelig til alle standard adaptere.

FILTERHJELPEMIDLER

CELTROX® 1000 er laget med spesielle naturfiber og passer til forhåndsbelagt filtrering. CELTROX® 1000 brukes til alluviumfiltrering av alle typer væske innen næringsmiddelindustrien, farmasøytisk og kjemisk produksjon.

NOVOCEL® er et hjelpemiddel laget av en blanding av renset cellulose og uorganiske pulver. NOVOCEL® er spesielt designet for alluviumfiltrering av alle typer væske innen næringsmiddelindustrien, farmasøytisk og kjemisk produksjon. På grunn av det høye innholdet av cellulose oppnår man en elastisk filter som beskytter mot trykkstøt. Produktet kan enkelt renses fra filteret og filteret kan dermed raskt forberedes til videre filtrering.

KONTAKT OSS

Rasso-Michael Eizenberger Sales Manager Plastmaskiner Thoms Thiis

RASSO-MICHAEL EIZENBERGER
Daglig leder

Mobil: +47 992 41 040
E-post: rme@thiis.no

Bjørn Roar Vee Sales Manager Plastmaskiner Thomas Thiis

BJØRN ROAR VEE
Sales Manager

Mobil: +47 911 02 993
E-post: brv@thiis.no