STATISK ELEKTRISITET: STATISK OPPLADNING

STATISK ELEKTRISITET: STATISK OPPLADNING

LADNINGSGENERATOR

Programmerbar enten for kontroll av spenning eller strøm tilfører generatorene høyspenning til ladningsapplikatorer som elektrostatisk binder materialer sammen. Generatorene gir en stødig løsning for å maksimere effektiviteten i en rekke produksjonsprosesser.

Generatorene forsikrer at spenningsutgangen fra strømforsyningen er tilsvarende den nødvendige spenningen, og samtidig at svingninger i strømtilførselen ikke påvirker spenningen. De sikrer også at endring i produksjonsmengde ikke påvirker spenningen, og kontrollerer at lite energi produseres under overslag for å forhindre skade på utstyr.

LADNINGSAPPLIKATOR

Tilføring av statisk opplading brukes til å midlertidig feste eller binde sammen materialer. Våre produkter er designet for god ytelse og sikrer trygg binding av høy kvalitet. En mengde størrelser er tilgjengelig for å sikre at applikatoren er tilpasset din maskin. Produktene er sammensatt for operatørens sikkerhet og å redusere EMI-utslipp.

PERFORERINGSDETEKTOR

Ved for eksempel produksjon av plastikkposer lages posene sammenhengende med forsegling eller perforering mellom posene. Da plastikken ofte er gjennomsiktig kan det være vanskelig for vanlige detektorer å oppdage perforeringen mellom posene for å fastslå hvor posene skal separeres etter produksjon. Perforeringsdetektoren bruker et rene signaler av høy oppløsning for å redusere forstyrrelser og sikre nøyaktig telling. Detektorens størrelse og vekt gjør at den kan monteres der plassen er begrenset.

KONTAKT OSS

Rasso-Michael Eizenberger Sales Manager Plastmaskiner Thoms Thiis

RASSO-MICHAEL EIZENBERGER
Daglig leder

Mobil: +47 992 41 040
E-post: rme@thiis.no

Bjørn Roar Vee Sales Manager Plastmaskiner Thomas Thiis

BJØRN ROAR VEE
Sales Manager

Mobil: +47 911 02 993
E-post: brv@thiis.no