STATISK ELEKTRISITET: STATISK OPPLADNING

STATISK ELEKTRISITET: STATISK OPPLADNING

LADNINGSGENERATOR

Programmerbar enten for kontroll av spenning eller strøm tilfører generatorene høyspenning til ladningsapplikatorer som elektrostatisk binder materialer sammen. Generatorene gir en stødig løsning for å maksimere effektiviteten i en rekke produksjonsprosesser.

Generatorene forsikrer at spenningsutgangen fra strømforsyningen er tilsvarende den nødvendige spenningen, og samtidig at svingninger i strømtilførselen ikke påvirker spenningen. De sikrer også at endring i produksjonsmengde ikke påvirker spenningen, og kontrollerer at lite energi produseres under overslag for å forhindre skade på utstyr.

LADNINGSAPPLIKATOR

Tilføring av statisk opplading brukes til å midlertidig feste eller binde sammen materialer. Våre produkter er designet for god ytelse og sikrer trygg binding av høy kvalitet. En mengde størrelser er tilgjengelig for å sikre at applikatoren er tilpasset din maskin. Produktene er sammensatt for operatørens sikkerhet og å redusere EMI-utslipp.

PERFORERINGSDETEKTOR

Ved for eksempel produksjon av plastikkposer lages posene sammenhengende med forsegling eller perforering mellom posene. Da plastikken ofte er gjennomsiktig kan det være vanskelig for vanlige detektorer å oppdage perforeringen mellom posene for å fastslå hvor posene skal separeres etter produksjon. Perforeringsdetektoren bruker et rene signaler av høy oppløsning for å redusere forstyrrelser og sikre nøyaktig telling. Detektorens størrelse og vekt gjør at den kan monteres der plassen er begrenset.

KONTAKT OSS

Tore Hage Daglig Leder Plastmaskiner Thomas Thiis

TORE HAGE
Daglig leder

Telefon: +47 32 84 84 53
Mobil: +47 901 08 707
E-post: toh@thiis.no

Rasso-Michael Eizenberger Sales Manager Plastmaskiner Thoms Thiis

RASSO-MICHAEL EIZENBERGER
Sales Manager

Telefon: +47 32 84 84 52
Mobil: +47 992 41 040
E-post: rme@thiis.no

Bjørn Roar Vee Sales Manager Plastmaskiner Thomas Thiis

BJØRN ROAR VEE
Sales Manager

Telefon: +47 32 84 84 54
Mobil: +47 911 02 993
E-post: brv@thiis.no

Sentralbord Plastmaskiner Thomas Thiis

SENTRALBORD

Telefon: +47 32 84 84 50